Dự báo thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 3 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  4.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đình Lập

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đình Lập