Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.2%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  2.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.9%
 • Lượng mưa
  4.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.3%
 • Lượng mưa
  8.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mưa vừa

21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.508 km

Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương