Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.881 km

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương