Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  6.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
21°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  36.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  6.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  5.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên