Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên