Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

16°

/

27°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

9.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt