Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mưa vừa

20°

mưa vừa

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

16°

/

20°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

1.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt