Thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

95%

T7 15/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.351 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

1.57 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.642 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.59 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

99%

CN 16/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei