Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  30.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei