Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  12.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  42.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  183.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  37.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.8%
 • Lượng mưa
  9.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ