Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.85 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

8.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mỹ