Thời tiết Huyện Phú Vang - Huế theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

76%

T6 26/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

73%

T7 27/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Vang - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Vang

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

9.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Vang