Dự báo thời tiết Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  3.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.9%
 • Lượng mưa
  16.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.7%
 • Lượng mưa
  2.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Vang - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Vang

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Vang