Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bôi