Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.9%
 • Lượng mưa
  9.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.3%
 • Lượng mưa
  15.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  5.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  3.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bôi