Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.5%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/31.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.5%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.5°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.5%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Lượng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngô Quyền