Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngô Quyền