Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên

mưa nhẹ

35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuỷ Nguyên