Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  2.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  15.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  63.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  91.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  23.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

8.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuỷ Nguyên