Thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.61

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

5.254 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

89%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.34

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

86%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Lão

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

11.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão