Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  2.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  14.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  63.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  92.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  23.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

10.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão