Thời tiết Hà Nội theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.209 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.097 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.581 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

88%

T4 17/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.144 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.16 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

9.96 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

8.232 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.637 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

T5 18/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.329 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.882 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.899 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.691 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

6.232 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Hà Nội

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nội