Dự báo thời tiết Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  23.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  27.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  35.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  32.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nội