Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

95%

T5 25/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

9.24 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Phủ Lý

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý