Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.6%
 • Lượng mưa
  15.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa rất nặng
26°

mưa rất nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  175.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  7.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  110.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  7.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  7.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.3°/30.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Phủ Lý

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý