Thời tiết Xã Na Khê - Huyện Yên Minh

mây đen u ám

33.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

24.6°

/

33°

Độ ẩm tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

61.3%

Tầm nhìn tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

25.8°

Tia UV tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
UV

6.79

Nhiệt độ Xã Na Khê - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
32.8° / 40.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
25.6° / 26.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
25.6° / 26.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Na Khê - Huyện Yên Minh
29.9° / 36°

Thời tiết Xã Na Khê - Huyện Yên Minh theo giờ

12:00 pm

33.1° / 40.8°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 40.5°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.5° / 40.8°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40.7°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.5° / 40.5°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 38.1°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 36.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33.5°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.6° / 31.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.6° / 28°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 26.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 27.2°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 27.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 27.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 27.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 27.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.9° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.7° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.3° / 31.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

27.5° / 32°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.2° / 31.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 pm

26.6° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 pm

27.3° / 27.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 pm

26.2° / 27.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 27.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.7° / 26.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 26.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 27.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.5° / 33.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.3° / 37.8°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.5° / 39°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Na Khê - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Na Khê - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Na Khê - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Na Khê - Huyện Yên Minh những ngày tới