Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh

mưa vừa

28.3°

mưa vừa

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

23.5°

/

35.6°

Độ ẩm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

25.7°

Tia UV tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
UV

2.76

Nhiệt độ Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
31° / 39.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
24.4° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
26.9° / 26.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
29.3° / 36.2°

Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh theo giờ

8:00 am

28.1° / 32.5°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

9:00 am

28.3° / 33.6°

weather

dewpoint 81 %

mây thưa

10:00 am

29.4° / 34.6°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.4° / 36.6°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.2° / 39.3°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35.8° / 41.2°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.1° / 41.6°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35.2° / 41.1°

weather

dewpoint 51 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.8° / 41°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.7° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 36.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 30.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26.8°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 27.7°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

8:00 am

27.9° / 31.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.7° / 41.5°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

12:00 pm

36.6° / 42.9°

weather

dewpoint 51 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36.1° / 43.3°

weather

dewpoint 51 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.2° / 42.2°

weather

dewpoint 51 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35.8° / 41.3°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

4:00 pm

35.8° / 42.9°

weather

dewpoint 54 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.3° / 39.8°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 33.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

26.2° / 27.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.3° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

1:00 am

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

997 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

995 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

994 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

993 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

997 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

487.73

NH3

1.09

NO

0.21

NO2

2.28

O3

41.83

PM10

11.19

PM2.5

11.32

SO2

1.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Minh