Dự báo thời tiết Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  16.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  29.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tháp Mười

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.53 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tháp Mười