Dự báo thời tiết Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.2%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.7%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tháp Mười

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tháp Mười