Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.7%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Nhé

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé