Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.4%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  6.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Nhé

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé