Thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.609 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.331 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.104 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.281 km

UV

6.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

96%

T5 25/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.752 km

UV

12.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.555 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.407 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.289 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

7.371 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.739 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.704 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.184 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

97%

T6 26/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông Nô

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.609 km

Gió

3.48 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô