Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Nô

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô