Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Quí

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

11.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Quí