Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.1%
 • Lượng mưa
  1.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  9.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  42.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  3.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Quí

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

11.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Quí