Thời tiết Biển Nhơn Lý - Bình Định

mây đen u ám

29.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
Thấp/Cao

27.8°

/

30.5°

Độ ẩm tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
Độ ẩm

67.7%

Tầm nhìn tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
Gió

9.19 km/h

Điểm ngưng tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
UV

2.96

Nhiệt độ Biển Nhơn Lý - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
28.5° / 32.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
28.6° / 32.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
28.2° / 31.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Nhơn Lý - Bình Định
30.9° / 33.8°

Thời tiết Biển Nhơn Lý - Bình Định theo giờ

10:00 am

29.4° / 32.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

29.2° / 32.1°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.8° / 32.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.5° / 32.3°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.5° / 32.6°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.2° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.2° / 34.5°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.3° / 33.3°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 33.8°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 33.9°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.8° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.3° / 33.1°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 33.6°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 32.3°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 am

29.9° / 32.6°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 am

29.1° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 am

29.4° / 32.7°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 am

29.9° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

4:00 am

29.6° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 am

29.7° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 32.4°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 32.4°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 33.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 34.3°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

10:00 am

32.8° / 36.6°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

11:00 am

32.9° / 36.8°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

12:00 pm

33° / 36.9°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.2° / 38°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 37.4°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

3:00 pm

31.8° / 36.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.9° / 35.2°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.4° / 35.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 34.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.1° / 33.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.4° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.7° / 32.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 32.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 31.6°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 31.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 31.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 31.5°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 31.6°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 34.1°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Nhơn Lý - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
8.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Nhơn Lý - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Nhơn Lý - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Biển Nhơn Lý - Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

277.94

NH3

2.33

NO

0.53

NO2

2.18

O3

29.78

PM10

2.1

PM2.5

1.38

SO2

1.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Nhơn Lý