Thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định

mây đen u ám

29.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Thấp/Cao

27.1°

/

30.5°

Độ ẩm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Độ ẩm

67.9%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Gió

9.19 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Điểm ngưng

22.2°

Tia UV tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
UV

2.96

Nhiệt độ Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
28.2° / 32.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
28.4° / 31.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
30.7° / 33.7°

Thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định theo giờ

10:00 am

29.4° / 32.1°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

29.4° / 32°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.5° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 32.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.9° / 32.4°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.1° / 33.7°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.8° / 34.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.5° / 33.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 33.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.5° / 33.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.1° / 33.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.6° / 33.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 33.2°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.1° / 32.7°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 am

29.5° / 32.4°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 am

29.1° / 32.9°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 am

29.7° / 32.6°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 am

30° / 32.2°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 am

29.7° / 32.1°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 32.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 32.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 33.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 34.3°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

10:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

11:00 am

32.2° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

12:00 pm

32.6° / 36.6°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 37.5°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 37.7°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

3:00 pm

32° / 36.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 35.1°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 35.6°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 34.3°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 33.7°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 33.8°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 32.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

12:00 am

28.5° / 32.9°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 31.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 am

28.5° / 31.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 am

28.7° / 31.5°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.5°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

28.1° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.5° / 31.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 31.4°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 34.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
8.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

277.64

NH3

1.53

NO

1.23

NO2

2.48

O3

29.68

PM10

2

PM2.5

1.78

SO2

1.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Dài - Bình Định