Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.3%
 • Lượng mưa
  4.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/29°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  80.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.1%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  992 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang