Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.7%
 • Lượng mưa
  5.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mưa nhẹ

35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

9.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Giang