Thời tiết Yên Bái theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

9.405 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

8.285 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

95%

T5 25/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

91%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Yên Bái

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

9.405 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái