Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Bình - Yên Bái 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Bình

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Bình