Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  6.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  27.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  9.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

12.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu