Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  2.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  5.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.3%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Yên

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Yên