Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

8.304 km

wind

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên