Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Dương

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Dương