Dự báo thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  8.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  8.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  7.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  8.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/36.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  21.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đảo