Thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

91%

T2 22/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

83%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sông Lô

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

11.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Lô