Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.2%
 • Lượng mưa
  4.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  5.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  8.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  11.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  6.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Vĩnh Long