Dự báo thời tiết Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Thít

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Thít