Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.5%
 • Lượng mưa
  14.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  40.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  37.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang